AGB.

AGB - windlounge.de Online Shop§ 1 Reikwijdte en aanbieder

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle handels- en servicetransacties die u doet in de windlounge.maak de online winkel ofandere manieren van langeafstandscommunicatie met windlounge.de of Jibe wear UG (beperkte aansprakelijkheid).

De windlounge.De winkel wordt geëxploiteerd door:


Jibe Wear UG (beperkte aansprakelijkheid),
Dammstraße 4,
04416 Markkleeberg,
Duitsland.

Directeur: Mario Kümpel, gemachtigde: Christopher Jansen.Handelsregister: HRB 35638 Kantongerecht Leipzig.

USt-IdNr.: DE321288525


Het aanbod van goederen in onze online winkel is uitsluitend gericht op kopers die de leeftijd van 18 jaar hebben bereikt.hun levensjaar hebben voltooid.

Onze leveringen, diensten en aanbiedingen vinden uitsluitend plaats op basis van deze Algemene Voorwaarden.De algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op bedrijven voor alle toekomstige zakenrelaties, ook als ze niet opnieuw uitdrukkelijk worden overeengekomen.Het opnemen van algemene voorwaarden van een klant die in strijd zijn met onze algemene voorwaarden wordt al tegengesproken.

De contracttaal is uitsluitend Duits.

U kunt de momenteel geldende Algemene Voorwaarden opvragen en afdrukken op de pagina Algemene Voorwaarden.


§ 2 Contractsluiting

Contractsluiting windlounge.de Shop

De presentatie van goederen in de online shop vormt geen bindende aanvraag voor het sluiten van een koopovereenkomst.Het is eerder een niet-bindende uitnodiging om goederen in de online shop te bestellen.

Door op de knop ["Nu bestellen met betalingsverplichting" / "kopen"] te klikken, doet u een bindend koopbod (§ 145 BGB).Direct voor het plaatsen van deze bestelling kunt u de bestelling nogmaals controleren en indien nodig wijzigen.juist.

Na ontvangst van het koopaanbod ontvangt u een automatisch gegenereerde e-mail waarin wij bevestigen dat wij uw bestelling hebben ontvangen (ontvangstbevestiging).Deze ontvangstbevestiging vormt geen aanvaarding van uw aankoopaanbod.Een overeenkomst komt niet tot stand door de ontvangstbevestiging.

Een koopovereenkomst voor de goederen komt alleen tot stand als wij uitdrukkelijk verklaren het koopaanbod te accepteren (orderbevestiging) of als wij de goederen naar u opsturen - zonder voorafgaande uitdrukkelijke verklaring van aanvaarding.Uitzondering: bij betaling met PayPal wordt de bestelling direct geaccepteerd bij uw bestelling.

(2) Sluiting van het contract door middel van communicatie op afstand.

U heeft ook de mogelijkheid om een ​​intentieverklaring tot aankoop van een van onze winkelproducten in te dienen per e-mail, WhatsApp / SMS of telefonisch met daaropvolgende schriftelijke bevestiging.

In dit geval ontvangt u een schriftelijke bevestiging incl.verwachte leverdatum.Bij directe levering ontvangt u in deze stap ook de bijbehorende factuur, deze dient binnen 14 dagen na levering te worden voldaan.

(3) Koop niet in de windlounge.de Shop vermelde producten.

U heeft ook de mogelijkheid om een ​​intentieverklaring in te dienen om een ​​product te kopen dat niet in de winkel wordt vermeld per e-mail, WhatsApp / SMS of per telefoon met daaropvolgende schriftelijke bevestiging.

In dit geval geeft u ons de opdracht om de goederen voor het overeenkomstige product of de overeenkomstige producten te kopen.U ontvangt de acceptatie van deze bestelling schriftelijk per e-mail.Dit omvat: de verwachte levertijd, de factuur incl.Specificatie van de betalingstermijn of het deelfactuurbedrag in het geval van een pre-order.

(4) Pre-order van windlounge.de Producten.

U heeft de mogelijkheid om producten uit ons assortiment te bestellen voordat

ze bij ons worden afgeleverd.In dit geval plaatst u een pre-order bij ons, waarbij de volgende speciale regelingen van toepassing zijn: § 4 (3), § 6 (3) en treden in werking.Uw intentieverklaring tot pre-order beschouwen wij pas als bindend nadat u de gedeeltelijke betaling voor de overeenkomstige pre-order hebt uitgevoerd, geregeld in § 4 (3).HET VERZENDEN VAN DE FACTUUR WAARIN DE AANBETALING WORDT AANGEVRAAGD, BETEKENT GEEN AANVAARDING VAN UW AANKOOPVERKLARING.Alleen de belofte van een specifieke leveringsdatum in verband met het betalingsverzoek voor de volledige factuur vertegenwoordigt de acceptatie van uw pre-order.We behouden ons het recht voor om uw pre-order te annuleren ofAnnuleer een aankoopverzoek zonder opgaaf van reden.Indien wij uw pre-order annuleren, zal dit resulteren in een onmiddellijke terugbetaling van de aanbetaling die u aan ons heeft betaald.


§ 3 Prijzen

De op de productpagina's vermelde prijzen zijn inclusief wettelijke btw en andere prijscomponenten en exclusief btw.de respectievelijke verzendkosten.Meer informatie over de verzendkosten vindt u op onze website onder ["Verzendinformatie" / "Leveringsvoorwaarden"].

Voor vragen over producten kunt u de toepasselijke prijs te weten komen tijdens het indienen van een offerte of door direct een factuur te sturen.


§ 4 Betalingsvoorwaarden

(1) Betaling kan worden gedaan met: creditcard (bijv.BVisa, MasterCard, American Express), Apple Pay, Google Pay, Amazon Pay, PayPal, factuur of bankoverschrijving.

Wij zijn verantwoordelijk voor het selecteren van de beschikbare betalingsmethoden.In het bijzonder behouden wij ons het recht voor om u alleen geselecteerde betaalmethoden voor betaling aan te bieden, bijvoorbeeld om ons kredietrisico te beschermen.We behouden ons ook het recht voor om de aangeboden betalingsmogelijkheden op elk moment uit te breiden of te beperken.

Bij betaling met creditcard (zie hierboven)G) wordt het aankoopbedrag op het moment van bestellen op uw creditcard gereserveerd (autorisatie).Het kan zijn dat uw creditcardrekening op een ander moment wordt afgeschreven.

Bij betaling met PayPal wordt u tijdens het bestelproces doorgestuurd naar de website van de online provider PayPal.Om het factuurbedrag via PayPal te kunnen betalen, moet u daar geregistreerd zijn.eerst registreren, legitimeren met uw toegangsgegevens en de betalingsopdracht aan ons bevestigen.Na het plaatsen van de bestelling in de winkel vragen we PayPal om de betalingstransactie te initiëren.Meer informatie krijg je tijdens het bestelproces.Direct daarna wordt de betalingstransactie automatisch door PayPal uitgevoerd.Informatie over gegevensbescherming voor bestellingen met betaling via PayPal vindt u in onze voorschriften voor gegevensbescherming.


(2) Indien u vooraf een bestelling plaatst, ontvangt u een factuur als bevestiging van uw bestelling met het verzoek een deelbedrag van uw bestelling te voldoen.Dit deelbedrag komt doorgaans overeen met 30% van het totale factuurbedrag en dient direct aan ons betaald te worden.Wij behouden ons het recht voor om het bedrag van de gedeeltelijke betaling naar believen aan te passen.U heeft de mogelijkheid om met ons een hoogte af te spreken die afwijkt van de door ons voorgestelde hoogte.Het resterende deel van de factuur dient te worden betaald binnen een door ons gestelde termijn van 14 dagen, die ingaat bij de levering van de vooraf bestelde goederen.Wij informeren u vooraf over de verwachte leverdatum van uw goederen.


§ 5 Verrekening / retentierecht

U heeft alleen recht op verrekening als uw tegenvordering rechtsgeldig is vastgesteld, niet door ons wordt betwist of erkend of een nauwe synallagmatische relatie heeft met onze claim.

U kunt een retentierecht alleen uitoefenen als uw tegenvordering op dezelfde contractuele relatie is gebaseerd.


§ 6 Levering; Eigendomsvoorbehoud

(1) Tenzij anders overeengekomen, worden de goederen geleverd vanuit ons magazijn op het door u opgegeven adres.

De goederen blijven ons eigendom totdat de koopprijs volledig is betaald.

Uitzonderlijk zijn wij niet verplicht de bestelde goederen te leveren als wij de goederen van onze kant correct hebben besteld, maar niet correct of op tijd zijn geleverd (congruente hedgingtransactie).Voorwaarde is dat wij niet verantwoordelijk zijn voor het niet beschikbaar zijn van de goederen en u hiervan onmiddellijk op de hoogte hebben gesteld.Bovendien mogen wij het risico van de aanschaf van de bestelde goederen niet op ons hebben genomen.Als de goederen niet beschikbaar zijn, zullen wij u de reeds gedane betalingen onmiddellijk terugbetalen.Wij nemen niet het risico dat een besteld product moet worden aangeschaft (inkooprisico).Dit geldt ook bij het bestellen van goederen die alleen worden beschreven in termen van soort en kenmerken (generieke goederen).Wij zijn slechts verplicht te leveren uit onze voorraad goederen en de goederen die wij bij onze leveranciers hebben besteld.

Als u ondernemer bent in de zin van § 14 BGB, geldt bovendien het volgende:

Wij behouden ons het eigendom van de goederen voor totdat alle vorderingen uit de huidige zakelijke relatie volledig zijn betaald.Verpanding of overdracht als zekerheid is niet toegestaan ​​voordat de eigendom van de gereserveerde goederen is overgegaan.U mag de goederen in het kader van de normale gang van zaken doorverkopen.In dit geval draagt ​​u alle vorderingen ter hoogte van het factuurbedrag die u uit de doorverkoop toekomen aan ons over.Wij aanvaarden de opdracht, maar u bent bevoegd om de vorderingen te incasseren.Als u uw betalingsverplichtingen niet correct nakomt, behouden wij ons het recht voor om vorderingen zelf te incasseren.Als de gereserveerde goederen worden gecombineerd en gemengd, verwerven wij mede-eigendom van het nieuwe item in verhouding tot de factuurwaarde van de gereserveerde goederen ten opzichte van de andere verwerkte items op het moment van verwerking.Wij verbinden ons ertoe de zekerheden waarop wij recht hebben op verzoek vrij te geven voor zover de realiseerbare waarde van onze zekerheden de te waarborgen vorderingen met meer dan 10% overschrijdt.Wij zijn verantwoordelijk voor de selectie van de vrij te geven zekerheden.

(2) Indien wij met u zijn overeengekomen om namens u goederen te kopen, is artikel 6, lid 1, van overeenkomstige toepassing, met uitsluiting van de bepalingen over de aankoop van de goederen.Als we namens u goederen kopen, ontvangt u een belofte van een verwachte leveringsdatum wanneer de bestelling wordt bevestigd.De geschatte levertijd omvat de inkoop van goederen, controle en verzending naar u.Indien goederen niet kunnen worden geleverd zoals overeengekomen, ontvangt u hiervan zo spoedig mogelijk schriftelijk bericht van ons per e-mail of SMS/WhatsApp of telefonisch in plaats van de orderbevestiging.

(3) Als u een pre-order bij ons plaatst, verbinden wij ons ertoe de goederen na ontvangst naar u toe te sturen.Over de verwachte levertijd informeren wij u met regelmatige tussenpozen van twee tot vier weken en separaat wanneer de leverdatum is vastgesteld.


§ 7 herroepingsrecht

In het geval dat u een consument bent in de zin van § 13 BGB, d.w.z. de aankoop voor doeleinden U heeft een herroepingsrecht in overeenstemming met de huidige regelgeving in onze winkel.De huidige annuleringsvoorwaarden vindt u hier en hieronder:

U heeft het recht om dit contract binnen 60 dagen zonder opgave van reden te annuleren.De herroepingstermijn bedraagt ​​zestig dagen vanaf de dag waarop u of een door u aangewezen derde, die niet de vervoerder is, de goederen in bezit heeft gekregen ofheeft OF in het geval van een overeenkomst voor de levering van goederen in meerdere deelzendingen of stukken: waarop u of een door u aangewezen derde die niet de vervoerder is de laatste deelzending of het laatste stuk ofhoed

Om uw herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons informeren:

windlounge.de

Jibe Wear UG (beperkte aansprakelijkheid)

c/o Christopher Jansen

Dammstraße 4

04416 Markkleeberg

Duitsland


door middel van een duidelijke uitleg (bijv.Been per post, sms of e-mail verzonden brief) op de hoogte stellen van uw beslissing om dit contract te herroepen.U kunt hiervoor het bijgevoegde modelformulier voor herroeping gebruiken, dit is niet verplicht.

Om aan de herroepingstermijn te voldoen, volstaat het dat u de mededeling betreffende de uitoefening van het herroepingsrecht verzendt voordat de herroepingstermijn is verstreken.

Gevolgen van herroeping

Als u deze overeenkomst herroept, zijn wij u alle betalingen verschuldigd die wij van u hebben ontvangen, inclusief leveringskosten (met uitzondering van de extra kosten die voortvloeien uit het feit dat u een andere manier van levering heeft gekozen dan de goedkoopste standaardlevering aangeboden door

) onmiddellijk en uiterlijk binnen veertien dagen vanaf de dag waarop we de kennisgeving van uw herroeping van dit contract hebben ontvangen.

Voor deze terugbetaling gebruiken we hetzelfde betaalmiddel dat u bij de oorspronkelijke transactie heeft gebruikt, tenzij er uitdrukkelijk iets anders met u is overeengekomen; voor deze terugbetaling zullen u in geen geval kosten in rekening worden gebracht.

We mogen wachten met terugbetaling totdat we de geretourneerde goederen hebben ontvangen of totdat u het bewijs heeft geleverd dat u de goederen heeft geretourneerd, naar gelang welk tijdstip eerder valt.

U moet de goederen onmiddellijk aan ons retourneren of overhandigen, en in ieder geval niet later dan veertien dagen vanaf de dag waarop u ons op de hoogte stelt van de herroeping van dit contract.De deadline is gehaald als u de goederen terugstuurt voordat de periode van veertien dagen is verstreken.

U draagt ​​de rechtstreekse kosten van het terugzenden van de goederen.


Als u verantwoordelijk bent voor enige schade of waardevermindering van de goederen tijdens de bezitsperiode, behouden wij ons het recht voor om dergelijke waardevermindering of schade te verrekenen met een aftrek van de toepasselijke terugbetaling.

Het volgende voorbeeldformulier is beschikbaar voor de herroeping.

Muster-Widerrufsformular Jibe Wear / windlounge.nl

Als u het contract wilt herroepen met behulp van het herroepingsformulier, vul dan dit formulier in en stuur het terug.U hoeft zich niet te houden aan een specifiek formulier (bijv.BPost, briefing, enz.)

welkom@windlounge.de

of

In:

windlounge.de

Jibe Wear UG

Dammstraße 4

04416 Markkleeberg

Duitsland


– hierbij Ik/wij (*) herroep(en) het door mij/ons (*) gesloten contract voor de aankoop van de volgende goederen (*) – besteld op (*) / ontvangen op (*)

- naam van/de consument(en)

- adres van de consument(en)

- handtekening van de consument(en) (alleen bij kennisgeving op papier) - datum ___________

(*) Doorhalen wat niet van toepassing is.


§ 8 Transportschade

Als goederen worden geleverd met duidelijke transportschade, dient u dergelijke fouten onmiddellijk bij de bezorger te melden en neem dan zo snel mogelijk contact met ons op.

Als u geen klacht indient of geen contact met ons opneemt, heeft dit geen gevolgen voor uw wettelijke garantierechten.Ze helpen ons echter om onze eigen claims tegen de vervoerder of vervoerder te doen gelden.om de transportverzekering te kunnen doen gelden.


§ 9 Garantie

Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, zijn uw garantieaanspraken gebaseerd op de wettelijke bepalingen van het kooprecht (§ § 433 e.v.BGB).

Als u een consument bent in de zin van § 13 BGB, bedraagt ​​de aansprakelijkheidsperiode voor garantieclaims voor nieuwe goederen twee jaar.

Deze beperking is niet van toepassing op claims gebaseerd op schade aan leven, lichaam of gezondheid of op het niet nakomen van een wezenlijke contractuele verplichting, waarvan de nakoming essentieel is voor de goede uitvoering van het contract en de naleving waarvan de contractpartner kan regelmatig vertrouwen (kardinale verplichting) evenals voor claims wegens andere schade die gebaseerd is op een opzettelijk of grof nalatig plichtsverzuim door de gebruiker of zijn plaatsvervangende agenten.

Voor het overige zijn de wettelijke bepalingen van toepassing op de garantie, in het bijzonder de verjaringstermijn van twee jaar in overeenstemming met§ 438 Abs.1 Nr.3 BGB.

Als u een ondernemer bent in de zin van § 14 BGB, zijn de wettelijke bepalingen van toepassing met de volgende wijzigingen:

Alleen onze eigen informatie en de productbeschrijving van de fabrikant zijn bindend voor de kwaliteit van de goederen, maar geen openbare promoties en verklaringen en andere reclame van de fabrikant.

U bent verplicht om de goederen onmiddellijk en met de nodige zorgvuldigheid te onderzoeken op afwijkingen in kwaliteit en kwantiteit en om duidelijke gebreken bij ontvangst van de goederen aan ons te melden.Tijdige verzending is voldoende om de deadline te halen.Dit geldt ook voor later bij ontdekking geconstateerde verborgen gebreken.In geval van schending van de onderzoeks- en meldingsplicht is het geldend maken van garantieaanspraken uitgesloten.

In geval van defecten geven wij naar eigen goeddunken garantie door middel van reparatie of vervangende levering (vervolgprestaties).In het geval van herstel hoeven wij niet de verhoogde kosten te dragen die voortvloeien uit het transport van de goederen naar een andere locatie dan de plaats van uitvoering als het transport niet overeenkomt met het beoogde gebruik van de goederen.

Als de aanvullende prestatie twee keer mislukt, kunt u een prijsverlaging aanvragen of het contract opzeggen.

De garantieperiode is één jaar vanaf levering van de goederen.


§ 10 Aansprakelijkheid

Onbeperkte aansprakelijkheid: wij zijn onbeperkt aansprakelijk voor opzet en grove nalatigheid en in overeenstemming met het product Aansprakelijkheidswet.Bij lichte nalatigheid zijn wij aansprakelijk voor schade als gevolg van letsel aan leven, lichaam en gezondheid van personen.Voor het overige is de volgende beperkte aansprakelijkheid van toepassing: In geval van lichte nalatigheid zijn wij alleen aansprakelijk in geval van schending van een wezenlijke contractuele verplichting, waarvan de nakoming essentieel is voor de correcte uitvoering van het contract en waarvan de naleving u kunt regelmatig vertrouwen (kardinale verplichting).Het bedrag van de aansprakelijkheid voor lichte nalatigheid is beperkt tot de schade die te voorzien was op het moment dat het contract werd gesloten en waarvan het optreden doorgaans moet worden verwacht.Deze beperking van aansprakelijkheid geldt ook voor onze plaatsvervangende agenten.


§ 11 Alternatieve geschillenbeslechting

De Europese Commissie heeft een platform geboden voor buitengerechtelijke geschillenbeslechting.Dit geeft consumenten de mogelijkheid om geschillen in verband met hun online bestelling in eerste instantie te beslechten zonder tussenkomst van de rechter.

Het platform voor geschillenbeslechting is beschikbaar via de externe link http://ec.Europa.eu/consumers/odr/ bereikbaar.

We streven ernaar eventuele meningsverschillen die voortvloeien uit ons contract in der minne op te lossen.Daarnaast zijn wij niet verplicht deel te nemen aan een arbitrageprocedure en kunnen wij u helaas geen deelname aan een dergelijke procedure aanbieden.


§ 12 Slotbepalingen

Indien één of meerdere bepalingen van deze Algemene Voorwaarden ongeldig zijn of worden, vervalt de geldigheid van de overige bepalingen blijven voor het overige onaangetast.Op overeenkomsten tussen ons en u is uitsluitend Duits recht van toepassing, met uitsluiting van de bepalingen van het Verdrag van de Verenigde Naties inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken (CISG, "VN-koopverdrag").Dwingende bepalingen van het land waar u gewoonlijk verblijft, blijven onaangetast door de rechtskeuze.Bent u een handelaar, een publiekrechtelijke rechtspersoon of een publiekrechtelijk speciaal fonds, dan is onze vestigingsplaats de bevoegde rechtbank voor alle geschillen die voortvloeien uit of verband houden met contracten tussen ons en u.


Status: 11/2021, versie 3


Deze voorwaarden zijn gebaseerd op en gebaseerd op een template die publiekelijk beschikbaar is gesteld door: HÄRTING Rechtsanwälte, www.Hal - vrij.de, vertragstexte@haerting.de Chausseestraße 13, 10115 Berlijn, Tel.(030) 28 30 57 40, Fax (030) 28 30 57 4

<tc>gratis verzending vanaf 79€*</tc>

Wij verzenden gratis vanaf een waarde van 79€. Internationaal verzenden wij gratis vanaf €100*.
Meer info