<p>Algemene voorwaarden.<br></p>

Algemene voorwaarden

 

§ 1 Omvang en aanbieder

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle commerciële en servicetransacties die u uitvoert in de online shop windlounge.nl of via andere communicatiemiddelen op afstand sluit met windlounge.nl of Jibe wear UG (beperkte aansprakelijkheid).

De winkel windlounge.de wordt beheerd door:

Jibe Wear UG (beperkte aansprakelijkheid),

Dammstraße 4,

04416 Markkleeberg,

Duitsland.

Directeur: Mario Kümpel, gemachtigde: Christopher Jansen. Handelsregister: HRB 35638 Rechtbank Leipzig.

BTW-nummer: DE321288525

 

Het assortiment van goederen in onze online shop is uitsluitend gericht op kopers die de leeftijd van 18 jaar hebben bereikt.

Onze leveringen, diensten en aanbiedingen geschieden uitsluitend op basis van deze Algemene Voorwaarden. De algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op bedrijven voor alle toekomstige zakelijke relaties, ook als deze niet nogmaals uitdrukkelijk zijn overeengekomen. Het opnemen van algemene voorwaarden van een klant die in strijd zijn met onze algemene voorwaarden is al tegengesproken.

De contracttaal is uitsluitend Duits.

Op de pagina Algemene Voorwaarden kunt u de momenteel geldende Algemene Voorwaarden opvragen en afdrukken.

 

 

 § 2 Contractafsluiting

Contract afsluiten via de winkel windlounge.nl.

De presentatie van goederen in de onlineshop vormt geen bindende aanvraag voor het sluiten van een koopovereenkomst, maar een vrijblijvende uitnodiging om goederen in de onlineshop te bestellen.

Door op de knop ["Bestel nu met betalingsverplichting" / "kopen"] te klikken, doet u een bindend koopaanbod (§ 145 BGB). Direct voordat u deze bestelling plaatst, kunt u de bestelling nogmaals controleren en indien nodig corrigeren.

Na ontvangst van het koopaanbod ontvangt u een automatisch gegenereerde e-mail waarin wij bevestigen dat wij uw bestelling hebben ontvangen (bevestiging van ontvangst). Deze ontvangstbevestiging betekent nog geen aanvaarding van uw aankoopaanbod. Door de ontvangstbevestiging komt nog geen contract tot stand.

Een koopovereenkomst voor de goederen komt pas tot stand wanneer wij uitdrukkelijk de aanvaarding van het aankoopaanbod (orderbevestiging) verklaren of wanneer wij de goederen naar u verzenden - zonder voorafgaande uitdrukkelijke verklaring van aanvaarding. Uitzondering: bij betaling met PayPal wordt de bestelling direct bij je bestelling geaccepteerd.

 

(2) Afsluiten van een contract via langeafstandscommunicatie.

U heeft ook de mogelijkheid om een ​​intentieverklaring tot aankoop van een van onze winkelproducten per e-mail, WhatsApp/SMS of telefonisch in te dienen met aansluitende schriftelijke bevestiging.

In dat geval ontvang je na het aankoopverzoek een schriftelijke bevestiging met daarin de verwachte leverdatum. Bij directe levering ontvangt u in deze stap ook de bijbehorende factuur, die binnen 14 dagen na levering dient te worden voldaan.

 

(3) Aankoop van producten die niet in de winkel windlounge.nl staan ​​vermeld.

U heeft ook de mogelijkheid om een ​​intentieverklaring tot aankoop van een product dat niet in de winkel staat per e-mail, WhatsApp/SMS of telefonisch af te leggen met aansluitende schriftelijke bevestiging.

In dit geval geeft u ons de opdracht om de goederen voor het betreffende product of de betreffende producten te kopen. De aanvaarding van deze bestelling ontvangt u schriftelijk per e-mail. Hierin staan: de geschatte levertijd, de factuur inclusief de betalingstermijn of het deelfactuurbedrag in het geval van een pre-order.

 

(4) Pre-ordering van windlounge.nl producten.

U heeft eerder de mogelijkheid om producten uit ons assortiment te bestellen

deze worden bij ons afgeleverd. In dit geval plaatst u een pre-order bij ons, waarbij de volgende bijzondere voorschriften gelden: § 4 (3), § 6 (3) en treden in werking. We beschouwen uw intentieverklaring tot pre-order pas als bindend nadat u de gedeeltelijke betaling voor de overeenkomstige pre-order zoals geregeld in § 4 (3) heeft gedaan. HET VERZENDEN VAN DE FACTUUR HET VERZOEKEN VAN DE AANBETALING IS GEEN AANVAARDING VAN UW AANKOOPVERKLARING. Alleen de belofte van een specifieke leveringsdatum in verband met het verzoek om betaling van de volledige factuur vertegenwoordigt de acceptatie van uw pre-order. Voordien behouden wij ons het recht voor om uw pre-order of aankoopverzoek zonder opgave van redenen te annuleren. Als we je pre-order annuleren, zal dit resulteren in een onmiddellijke terugbetaling van de aanbetaling die je aan ons hebt betaald.

 

§ 3 Prijzen

De prijzen op de productpagina's zijn inclusief de wettelijke BTW en andere prijscomponenten en exclusief de respectievelijke verzendkosten. Meer informatie over de verzendkosten vindt u op onze website onder ["Verzendinformatie" / "Leveringsvoorwaarden"].

Voor productaanvragen vindt u de geldende prijs tijdens het indienen van een aanbieding of door rechtstreeks een factuur te sturen.

 

§ 4 Betalingsvoorwaarden

(1) Betaling kan worden gedaan met: creditcard (bijv. Visa, MasterCard, American Express), ApplePay, Google Pay, AmazonPay, PayPal, factuur of bankoverschrijving.

Wij zijn verantwoordelijk voor het selecteren van de beschikbare betaalmethoden. In het bijzonder behouden wij ons het recht voor om u alleen geselecteerde betalingsmethoden voor betaling aan te bieden, bijvoorbeeld om ons kredietrisico te beschermen. We behouden ons ook het recht voor om de aangeboden betalingsopties op elk moment uit te breiden of te beperken.

Bij betaling met creditcard (zie hierboven) wordt het aankoopbedrag op het moment van bestellen (autorisatie) op uw creditcard gereserveerd. Het kan zijn dat uw creditcardrekening op een ander tijdstip wordt afgeschreven.

Bij betaling met PayPal wordt u tijdens het bestelproces doorgestuurd naar de website van de online provider PayPal. Om het factuurbedrag via PayPal te kunnen betalen, dient u zich daar te registreren of zich eerst te registreren, u te identificeren met uw toegangsgegevens en de betalingsopdracht aan ons te bevestigen. Na het plaatsen van de bestelling in de winkel, vragen we PayPal om de betalingstransactie te starten. Tijdens het bestelproces krijg je meer informatie. De betalingstransactie wordt direct daarna automatisch door PayPal uitgevoerd. Informatie over gegevensbescherming bij bestellingen met betaling via PayPal vindt u in onze gegevensbeschermingsvoorschriften.

(2) In het geval van een pre-order ontvangt u een factuur als orderbevestiging met het verzoek om een ​​deel van uw bestelling te betalen. Dit deelbedrag komt doorgaans overeen met 30% van het totale factuurbedrag en dient direct aan ons te worden voldaan. Wij behouden ons het recht voor om het bedrag van de gedeeltelijke betaling naar believen aan te passen. U heeft de mogelijkheid om met ons een hoogte af te spreken die afwijkt van de door ons voorgestelde hoogte. Het resterende deel van de factuur dient te worden betaald binnen een door ons gestelde termijn van 14 dagen, die begint met de levering van de vooraf bestelde goederen. Wij informeren u vooraf over de verwachte leverdatum van uw goederen.

 

§ 5 Verrekening / retentierecht

U heeft alleen recht op verrekening als uw tegenvordering rechtsgeldig is vastgesteld, door ons niet wordt betwist of erkend of nauw aansluit bij onze vordering.

U kunt een retentierecht alleen uitoefenen als uw tegenvordering gebaseerd is op dezelfde contractuele relatie.

 

§ 6 Levering; eigendomsvoorbehoud

(1) Tenzij anders overeengekomen, worden de goederen vanuit ons magazijn geleverd op het door u opgegeven adres.

De goederen blijven ons eigendom totdat de koopprijs volledig is betaald.

Bij uitzondering zijn wij niet verplicht tot levering van de bestelde goederen indien wij de goederen van onze kant correct hebben besteld, maar niet correct of op tijd zijn geleverd (congruente hedgingtransactie). Voorwaarde is dat wij niet verantwoordelijk zijn voor het niet beschikbaar zijn van de goederen en u hiervan onmiddellijk op de hoogte hebben gesteld. Bovendien mogen wij het risico van de aanschaf van de bestelde goederen niet op ons hebben genomen. Als de goederen niet beschikbaar zijn, zullen we u de reeds gedane betalingen onmiddellijk terugbetalen. Wij nemen niet het risico van het moeten aanschaffen van een besteld product (inkooprisico). Dit geldt ook bij het bestellen van goederen die alleen worden beschreven in termen van soort en kenmerken (generieke goederen). Wij zijn uitsluitend verplicht te leveren uit onze voorraad goederen en de goederen die wij bij onze leveranciers hebben besteld.

Bent u ondernemer in de zin van § 14 BGB, dan geldt ook:

Wij behouden ons de eigendom van de goederen voor totdat alle vorderingen uit de huidige zakelijke relatie volledig zijn afgewikkeld. Verpanding of overdracht van zekerheid is niet toegestaan ​​voordat de eigendom van de gereserveerde goederen is overgegaan. U mag de goederen doorverkopen in de normale gang van zaken. In dit geval cedeert u aan ons alle vorderingen ter hoogte van het factuurbedrag die u toekomen uit de doorverkoop. Wij aanvaarden de overdracht, maar u bent bevoegd om de vorderingen te innen. Als u uw betalingsverplichtingen niet correct nakomt, behouden wij ons het recht voor om vorderingen zelf te innen. Als de voorbehouden goederen worden gecombineerd en gemengd, verwerven wij mede-eigendom van de nieuwe zaak in de verhouding van de factuurwaarde van de gereserveerde goederen tot de andere verwerkte artikelen op het moment van verwerking. Wij verbinden ons ertoe de zekerheden waarop wij recht hebben desgevraagd vrij te geven voor zover de realiseerbare waarde van onze zekerheden de te verzekeren vorderingen met meer dan 10% overschrijdt. Wij zijn verantwoordelijk voor de selectie van de vrij te geven zekerheden.

 

(2) Als we met u zijn overeengekomen om namens u goederen te kopen, is artikel 6 (1) van overeenkomstige toepassing, met uitsluiting van de bepalingen over de aankoop van de goederen. Als we namens u goederen aanschaffen, ontvangt u een belofte van een verwachte leveringsdatum wanneer de bestelling is bevestigd. De geschatte levertijd is inclusief de inkoop van goederen, controle en verzending naar u. Indien goederen niet geleverd kunnen worden zoals overeengekomen, verneemt u hiervan zo spoedig mogelijk schriftelijk per e-mail of SMS/Whatsapp of telefonisch in plaats van de orderbevestiging.

 

(3) Als u een pre-order bij ons plaatst, verbinden wij ons ertoe de goederen na ontvangst aan u door te sturen. Wij informeren u met regelmatige tussenpozen van twee tot vier weken over de verwachte levertijd en apart wanneer de leveringsdatum vaststaat.

 

§ 7 annuleringsvoorwaarden

In het geval dat u een consument bent in de zin van § 13 BGB, dwz de aankoop doet voor doeleinden die niet kunnen worden toegeschreven aan uw commerciële of zelfstandige beroepsactiviteit, heeft u een herroepingsrecht in overeenstemming met de huidige bepalingen in onze winkel. De actuele annuleringsregelingen vind je hier en hieronder:

U hebt het recht om dit contract binnen 60 dagen zonder opgave van redenen te herroepen. De herroepingstermijn bedraagt ​​zestig dagen vanaf de dag waarop u of een door u aangewezen derde die niet de vervoerder is, de goederen in bezit neemt OF in geval van een overeenkomst voor de levering van goederen in meerdere termijnen of stukken: waarop u of een door u genoemde derde die niet de vervoerder is, de laatste deelzending of het laatste stuk in bezit heeft genomen.

Om uw herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons op de hoogte stellen:

 

Wind Lounge,

Jibe Wear UG (beperkte aansprakelijkheid)

c/o Christopher Jansen

Dammstrae 4

04416 Markkleeberg

Duitsland

 

door middel van een duidelijke verklaring (bijvoorbeeld een brief per post, sms of e-mail) van uw beslissing om dit contract te herroepen. U kunt hiervoor het bijgevoegde voorbeeldformulier voor herroeping gebruiken, maar dit is niet verplicht.

Om aan de herroepingstermijn te voldoen, volstaat het dat u de mededeling betreffende uw uitoefening van het herroepingsrecht verzendt voordat de herroepingstermijn is verstreken.

Gevolgen van herroeping

Als u zich terugtrekt uit dit contract, zijn wij u alle betalingen verschuldigd die we van u hebben ontvangen, inclusief leveringskosten (met uitzondering van extra kosten die voortvloeien uit het feit dat u een andere leveringsmethode gebruikt dan die door

hebben gekozen voor de goedkoopste standaardlevering die ons wordt aangeboden) onmiddellijk en uiterlijk binnen veertien dagen vanaf de dag waarop we de kennisgeving van uw herroeping van dit contract hebben ontvangen.

Voor deze terugbetaling gebruiken wij hetzelfde betaalmiddel dat u bij de oorspronkelijke transactie heeft gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders met u is overeengekomen; voor deze terugbetaling worden in geen geval kosten in rekening gebracht.

We kunnen terugbetaling weigeren totdat we de geretourneerde goederen hebben ontvangen of totdat u het bewijs hebt geleverd dat u de goederen heeft teruggestuurd, indien dit eerder is.

U moet de goederen onmiddellijk en in ieder geval niet later dan veertien dagen vanaf de dag waarop u ons op de hoogte stelt van de herroeping van dit contract, aan ons retourneren of overhandigen. De deadline wordt gehaald als u de goederen terugstuurt voordat de termijn van veertien dagen is verstreken.

U draagt ​​de directe kosten van het terugzenden van de goederen.

Als u verantwoordelijk bent voor enige schade of waardevermindering aan de goederen tijdens de periode van bezit, behouden wij ons het recht voor om dergelijke waardevermindering of schade te verrekenen als een aftrek van de toepasselijke terugbetaling.

Voor de herroeping is het volgende voorbeeldformulier beschikbaar.

Modelformulier voor herroeping Jibe Wear / windlounge.nl

Als u het contract wilt opzeggen met behulp van het herroepingsformulier, vul dan dit formulier in en stuur het terug. U hoeft zich niet aan een bepaald formulier te houden (bijvoorbeeld e-mail, brief, enz.).

 

office@windlounge.de

of

Op:

Wind Lounge,

Jibe Wear UG

Dammstrae 4

04416 Markkleeberg

Duitsland

 

– Ik herroep/wij (*) hierbij het door mij/ons (*) gesloten contract voor de aankoop van de volgende goederen (*) – Besteld op (*) / ontvangen op (*)

– Naam consument(en)

– Adres van de consument(en)

– Handtekening van de consument(en) (alleen indien op papier aangemeld) - Datum ___________

 (*) Doorhalen wat niet van toepassing is.

 

§ 8 Schade tijdens transport

Als goederen worden geleverd met duidelijke transportschade, meld dergelijke fouten dan onmiddellijk aan de bezorger en neem zo snel mogelijk contact met ons op.

Het niet indienen van een klacht of contact met ons heeft geen gevolgen voor uw wettelijke garantierechten. Ze helpen ons echter om onze eigen claims tegen de vervoerder of de transportverzekering te kunnen doen gelden.

 

§ 9 Garantie

Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, zijn uw garantieclaims gebaseerd op de wettelijke bepalingen van het kooprecht (§§ 433 ev BGB).

Als u een consument bent in de zin van § 13 BGB, bedraagt ​​de aansprakelijkheidstermijn voor garantieclaims voor nieuwe artikelen twee jaar.

Deze beperking is niet van toepassing op vorderingen gebaseerd op schade als gevolg van letsel aan leven, lichaam of gezondheid of uit de schending van een essentiële contractuele verplichting waarvan de nakoming essentieel is voor de goede uitvoering van het contract en op de naleving waarvan de contractuele partner regelmatig een beroep kan doen (kardinale verplichting) evenals voor vorderingen wegens andere schade op grond van een opzettelijk of grof nalatig plichtsverzuim door de gebruiker of zijn plaatsvervangende agenten.

Voor het overige gelden voor de garantie de wettelijke bepalingen, in het bijzonder de verjaringstermijn van twee jaar volgens § 438 lid 1 nr. 3 BGB.

Bent u ondernemer in de zin van § 14 BGB, dan gelden de wettelijke bepalingen met de volgende wijzigingen:

Alleen onze eigen informatie en de productbeschrijving van de fabrikant zijn bindend voor de kwaliteit van de goederen, maar geen openbare promoties en verklaringen en andere reclame van de fabrikant.

U bent verplicht de goederen onmiddellijk en zorgvuldig te onderzoeken op kwaliteits- en kwantiteitsafwijkingen en zichtbare gebreken bij ontvangst van de goederen aan ons te melden. Tijdige verzending is voldoende om de deadline te halen. Dit geldt ook voor verborgen gebreken die later bij ontdekking worden ontdekt. In geval van schending van de verplichting tot onderzoek en melding van gebreken, is het doen gelden van garantieclaims uitgesloten.

Bij gebreken geven wij naar onze keuze garantie door herstel of vervangende levering (nalevering). In het geval van rectificatie hoeven wij niet de verhoogde kosten te dragen die voortvloeien uit het naar een andere plaats dan de plaats van uitvoering brengen van de goederen, als de verzending niet overeenkomt met het beoogde gebruik van de goederen.

Als de aanvullende prestatie twee keer mislukt, kunt u ofwel een prijsverlaging eisen of het contract ontbinden.

De garantieperiode is één jaar vanaf de leveringsdatum.

 

§ 10 Aansprakelijkheid

Onbeperkte aansprakelijkheid: Wij zijn onbeperkt aansprakelijk voor opzet en grove nalatigheid, evenals in overeenstemming met de Wet productaansprakelijkheid. Bij lichte nalatigheid zijn wij aansprakelijk voor schade als gevolg van letsel aan leven, ledematen en gezondheid van personen. Verder geldt de volgende beperkte aansprakelijkheid: Bij lichte nalatigheid zijn wij alleen aansprakelijk in geval van schending van een wezenlijke contractuele verplichting, waarvan de nakoming essentieel is voor een goede uitvoering van de overeenkomst en op de naleving waarvan u regelmatig kan vertrouwen (kardinale verplichting). Het bedrag van de aansprakelijkheid voor lichte nalatigheid is beperkt tot de schade die voorzienbaar was op het moment van het sluiten van het contract en waarvan het optreden normaal moet worden verwacht. Deze beperking van aansprakelijkheid geldt ook voor onze plaatsvervangende agenten.

 

§ 11 Alternatieve geschillenbeslechting

De EU-commissie heeft een platform geboden voor buitengerechtelijke geschillenbeslechting. Dit geeft consumenten de mogelijkheid om geschillen in verband met hun online bestelling in eerste instantie te beslechten zonder tussenkomst van de rechter.

Het platform voor geschillenbeslechting is bereikbaar via de externe link http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

Wij streven ernaar om eventuele meningsverschillen die voortvloeien uit ons contract in onderling overleg op te lossen. Daarnaast zijn wij niet verplicht deel te nemen aan een arbitrageprocedure en kunnen wij u helaas geen deelname aan een dergelijke procedure aanbieden.

 

§ 12 Slotbepalingen

Mochten één of meerdere bepalingen van deze Algemene Voorwaarden ongeldig zijn of worden, dan tast dit de geldigheid van de overige bepalingen niet aan. Op overeenkomsten tussen ons en u is uitsluitend Duits recht van toepassing, met uitzondering van de bepalingen van het Verdrag der Verenigde Naties inzake contracten voor de Internationale verkoop van goederen (CISG, “VN-koopverdrag”). Verplichte bepalingen van het land waar u gewoonlijk verblijft, blijven onaangetast door de rechtskeuze. Als u een handelaar, een publiekrechtelijke rechtspersoon of een publiekrechtelijk bijzonder fonds bent, is onze vestigingsplaats de bevoegde rechtbank voor alle geschillen die voortvloeien uit of verband houden met contracten tussen ons en u.

Status: 11/2021, versie 3

Deze algemene voorwaarden zijn gebaseerd op en gebaseerd op een sjabloon dat openbaar is gemaakt door: HÄRTING Rechtsanwälte, www.haerting.de, vertragstexte@haerting.de Chausseestraße 13, 10115 Berlijn, tel. (030) 28 30 57 40, Fax (030) 28 30 57 4

gratis verzending vanaf 50€

Wij verzenden gratis vanaf een waarde van 50€. Internationaal verzenden wij gratis vanaf 100€.